توضیحات
خواننده

امیرتتلو

آهنگساز

نادر کوهستانی

تنظیم کننده

نادر کوهستانی

ترانه سرا

امیرتتلو

تاریخ انتشار

25 آبان 1394

سبک

R&B

AmirTataloo-Age Halit Mishod

 دانلود آهنگ اگه حالیت بود از امیرتتلو

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

أ دوربين من که به خودت نگاه كني

اون چيزي كه فِك ميكنيو نميبيني

أ دوربين تو،ديگه منو نميبيني

ديگه منو نميبيني

ديگه منو نميبيني

أ دوربين تو ديگه منو نميبيني

تو اگه حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

 حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

حاليت ني دلتنگي و اصاً حاليت ني و دل سنگي

تو هزار بار منو وسطِ تاريكي وِل كردي

حاليت ني من تنهام

نميفهمي غم رو از حرفام

نمياي،نمیخواي

كم كني از دردام

 حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

 حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

منمو يه عطر رو بالشت

مالِ هركسي ميتونه باشه

مهم ني شرحِ حالِش

باز من و شرّ و خواهش

ميدونم تَش نابوديه

ولي خب از تنهايي بهتره

هر يه روز كه دير كردي گذاشتي يه روز تنهايي بگذره

نميخوام بگيرم فاز مَردي

ولي با لجباز بعدي

اين كار رو نكن كاري كردي برم با يكي كه اندازه من ني

تو يه بد فاز ردي،منم يه بد فاز ردي

كار هر دو تامون هم يه چيزه،پرواز پُشتِ پروازِ بعدي

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

تو اصاً حاليت ني دلتنگي

منو درك نميكني

نميخواي آدم شي اخلاقاي بدو تَرك نميكني

ميبيني تنهام ولي ميري حتي يه سر نميزني

ميگي برم با هركي ميخوام خُب اين حرفِ ميزني؟

روز به روز هم انگار دلت باهام دشمن تره

اون سكوتِ مسخرت از صد تا فُحش بدتره

فكر هم ميكني هركي هرزه تره خوشبخت تره

پيدا كردم هزار تا مشكل و دشمن سَرِت

تو اگه حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

 حاليت بود نميرفتي ديشب

اِدِعات ميشه ولي نميفهمي هيچ هم

اگه حاليت بود،نگران بودي بميرم

نيستي وقتي پيشم

دانلود با کیفیت ۱۲۸ با همکاری نکس وان موزیک
دانلود با کیفیت ۳۲۰ با همکاری نکس وان موزیک