کاور آهنگ اشتباهخوب از بهرام,

دانلود آهنگ برش از بهرام

روی لبم،زمین صدام می زنتم

آروم در گوشم میگه بپرم

بالا سرم آسمون،زیر پاهام یه ساختمون

سه طبقه ــَس

دو به شک

تویِ برزخ،بین خوب و بد،بین خواب و بیداری

بین توهم و واقعیت،بین درست و غلط

با دنیا غریبه ام

نمی دونم قضیه چیه

قدرت وایسادن،یا جرأتِ پریدن

ها…

واسه من زندگی یه چرخه ــَس

یا باهاش می چرخی

یاخودتو جدا می کنی ازش

تو تَش(تهش) میشی من

که فاصله با مرگت میشه یه فشار رو پنجت

میپرم

می رسم به طبقه ی سوم که یه خونه ــَست

که توش یه خونواده وقت می گذرونن

بابایِ خونه روی مبل

با یه لیوان چایی جلوش

با یه زیر پوش آبیِ بد رنگ تنش

از زیر قابِ عینکش روزنامه عصرو می خونه

جلوش تو تلوزیون یه اتو کشیده یِ احمق

دروغ میبافه واسه مردمِ بدبخت

مامان خونه کجاست؟

اونور

فکرش مشغولِ بد

اینو من از حرکتِ بی صدایِ لَباش میفهمم

توی زندگیش فقط بوده نگران بچه ــَش

بچه ــَش اونور تویِ اتاق

پشت یه میز،با یه هدفون تو گوش

از آزادی مینویسه واسه تغییرِ مسیره

مردمی که ژنتیکی دیکتاتورن

همه دنبال جنجالن

اون دنبال یه جرقه ــَس

دنبال کشف رازِ زیر بال های یه پرنده ــَس

اونا منو یه لحظه دیدن

هول شدن

سریع دوییدن به سمتَم

من رَد شدم اونا به من دیر رسیدن

به من دیر رسیدن

به من دیر،رسیدن

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

منو جاذبه می کشید پایین یا شاید دافعه هل می داد

نمی دونم

هرچی که بود

سرعتم بیشتر شد،رسیدم به یه اتاق

پُرِ دود،پُرِ سکوت

یه جوون حل شده لایِ صدا

لای حروف،تحتِ نظر،تحتِ شنود

ولی محکم و مغرور

رفیقاش اونو تَرک کردن

با دشمناشم نه دلیلی واسه صلح داره

نه چیزی واسه جنگ کردن

من تو هوا معلق بودم

یهو دید منو دویید به سمتم

از حال و روزش بیشتر نمی گم

کلا بعضیا قرار نیست بفهمن

پس چه فایده،گُفتن

بعضی وقتا باید رد شد و رفت،مث من

که رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

طبقه ی اول یه دیوونه ــَس

ناامیدی حاکم خونه ــَس

جلو آینه،وایساده و باخودش حرف می زنه

چی میگه نمی دونم

فقط تند تند پلک،میزنه

و

انگار میگه حالش بهم می خوره از این زندگیِ چِرت

در خونه نیمه بازه الان پاشده و داره میره سمتش

حیف

تو فکر سقوطه

توفکر انتقامه از کی؟

از تو،از خودش،از من،از همه آدمای این شهر

که همو نمی فهمن

جلوشو نمی گیرن چون این یه جنجال جدیده

همین الان کُلیشون این پایین وایسادن

از من فیلم می گیرن

منتظرن ببینن که من چجوری و،کِی می میرم

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جَن جا لَن(جنجالن)

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی

سقوط کردم

سقوط کرد

دانلود با کیفیت ۱۲۸ با همکاری نکس وان موزیک
دانلود با کیفیت ۳۲۰ با همکاری نکس وان موزیک