توضیحات
خواننده

جاستینا

آهنگساز

پوریا بهاور

تنظیم کننده

پوریا بهاور

ترانه سرا

جاستینا

تاریخ انتشار

7 اسفند 1394

سبک

رپ

Justina-Tokhs

دانلود آهنگ تخس از جاستینا

♫♫♫

این حسِ تازه داره کار میده دستم باز

میگه صاف،اگه نبود جاده حال کن با دَست انداز

مثِ بقیه نیستم ، صُب تا شب مهمونی

سُفره خونه قیلیونی

 سیگار و عرق و علف قمارای مِلیونی

دورمون پُره ، مشتمون گُله

پوچ نمیدیم ، گوش نمیدیم اراجیفو

جور نمیشیم خوب نمیشیم با هر لاتی و

حرفایی ــُ شنیدم ، نشنیده میگیرم

راهمو میرم و فقط فردا رو میبینم

پولو دوس دارم ولی بیشتر از خودم نه

خوبو دوس دارم اگه نَندازم توو زحمت

خونو دوس دارم تنها به خاطرِ رنگش

زورو دوس دارم تنها وقتی سر و ته شه

بلدم فحش ولی خرجش نمیکنم برا طرفم مُفت

قلمَم سُرخ وقتی بِچِکه رو کاغذ میشه لجَنم شست باش

کاش میشد بیشعورا رو دوس داشت 

کاش

این حسِ تازه داره کار میده دستم باز

میگه صاف،اگه نبود جاده حال کن با دَست انداز

فکر به اینکه دور و بَرم میگذره چی خشم

نزاره جلو زور خفه شی

جنـــگ سرِ پول سرِ جون سَرِ چی؟

مرگ چیزیه که هممون تَهِشیم

دستتو دراز میکنی نمیگیریش

مشکل أ توئه چرا گیر میدی نمیبینیش؟

زمینِ صاف برا نابَلدا کج میاد به نظر

کَمینِ خواب برا چشایی که کور میرن توو هدف

من همه چیو تا الآن دیدم

پس نمیتونی بگی بهم خام و خَر و گیجم

چَک رو صورتم تا میخوره کینم

روو مُشتام جمع میشن و وِل میشن و میرن

دردامو توو سینَم جمع نمیکنم

داد میزنم صدامو کم نمیکنم

نقاب نمیذارم ، همین که کلاً

نمیتونه چارتا آدم هم بمونه دُورم

یه سنتِ قدیمی بینمون هست

کُشتن نخبه توو خونمون هست

30ساله عمرشو نشسته یه جا

حالا دنبالِ حقشه پُر رو ــَم هست

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

این حسِ تازه داره کار میده دستم باز

میگه صاف،اگه نبود جاده حال کن با دَست انداز

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫