دانلود آهنگ داری میری از تورج پارازیت

پخش احتصاصی از موزتکست

[کروس]

دارى میرى دارى میرى بگو چرا بگو چرا بگو چرا

پاییزى نى پاییزى نى دیگه هوا بین ما بین ما

احساسى نى احساسى نى تووى نگاهت تووى نگاهت

دارى میرى دارى میرى فقط بگو چرا بگو چرا بگو چرا

[ورس یک]

با اون که قفل بودم روت درو وا کردى رفتى

قبلش هرچى خواستى کَندى با سردى رفتى

نیست توو نگاه تو هیچ حسى

چشمات منو نمى بینه وقتى بهم میرسى

اصاً شبیه حرفات نیستى

واس همین هربار رد میشدى با بى میلى

بود دلت جاى دیگه حتى وقتى اشکات مى ریخت

همش فیلمِ آره خوب توو نقشات میرى

تو میگفتى چه حس خوبیه وقتى رومى

اما دیگه زنگ نمیزنى چون رفتى دورى

میزنم بیرون چون حالم میزون نى

همه چى مسخرست هیچى مثل دیروز نى

میدونى میدونى

[کروس]

دارى میرى دارى میرى بگو چرا بگو چرا بگو چرا

پاییزى نى پاییزى نى دیگه هوا بین ما بین ما

احساسى نى احساسى نى تووى نگاهت تووى نگاهت

دارى میرى دارى میرى فقط بگو چرا بگو چرا بگو چرا

[پُل]

صداى قلبتُ گوش کن هردفعه نده وقتُ هدرش

منم دیگه قیدتو میزنم که برسى تو به هدفت

[ورس دو]

دیگه جات نى رو شونه هام خالى

مى ریزن اشکات أ رو گونه هات پایین

اگه هنوز با من توو یه داستانى

یا تصادفى خوردم به تورت باز جایى

میدم پولِ صافکاریت هه

حالا مىتونى برى تو دوراتو بزنى

پشت سرت همه پُل ها رو بشکنى

دنیارو بچرخى میبینى مالى نى

تهش توو خونه تنها مىشینى پا تى وى

آه ، تو یه حباب بزرگ پُر از هیچى

که از توو داغونى و از بیرون شیکى

خیلى وقته اون آدم دیروز نیستى

موندنى نباشى دیر یا زود میرى

[کروس]

دارى میرى دارى میرى بگو چرا بگو چرا بگو چرا

پاییزى نى پاییزى نى دیگه هوا بین ما بین ما

احساسى نى احساسى نى تووى نگاهت تووى نگاهت

دارى میرى دارى میرى فقط بگو چرا بگو چرا بگو چرا

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده