کاور آهنگ اشتباهخوب از بهرام,

ما در موزتکست  تمام سعی خود را میکنیم تا فقط یک رسانه ی نویسنده ی متن آهنگ ها نباشیم،ما در سایت خود بخش هایی داریم که در کمتر سایتی دیده میشود،یکی از این بخش ها بخش نقد و بررسی آلبوم های جدید و همچنین بخشی به اسم تفسیر رپ است،بسیاری از سایت ها(حتی سایت های بزرگ موسیقی ایران) از ترس اینکه مقاله ای که برای نقد و بررسی آلبوم یکی از هنرمندان نوشته اند،به دهان طرفداران آن آرتیست خوش نیاید و از ترس اینکه ممکن است انتقاداتی به آنها در این زمینه وارد شود،جرئت پخش نقد و بررسی را ندارند،اما تیم موزتکست عقیده دارد که گُفتنی ها را باید گفت و دلیلی ندارد که به خاطر خوش آمد یا نیامد عده ای که تعصب چشمانشان را بسته حقیقت را کتمان کرد،در همین راستا ما سعی کرده ایم تاآلبوم اشتباهخوب را به صورت تخصصی از همه جهت به خصوص از لحاظ معنایی زیر ذره بین ببریم،که این امر اندکی زمان بر بوده و مقاله ی ذکر شده تا چند روز آینده تکمیل و آماده ی انتشار خواهد شد،پس صبور باشید و ما را در این امر یاری کنید.

نقد و بررسی آلبوم اشتباهخوب،به زودی