kurosh-shams-ft-hosein-arshad-age-ye-rooz-biad (1)