توضیحات
خواننده

صفیر

آهنگساز

سعید دهقان

تنظیم کننده

سعید دهقان

ترانه سرا

صفیر

تاریخ انتشار

15 آبان 1397

سبک

رپ

دانلود آهنگ بت صفیر

[اینترو]

هرکی از هرچیزی بت میسازی

تا پشت هیبتش سنگر بگیره

[ورس یک]

بساز از من یه بُت

با آب و سنگ و سیمان شه در هم بتن

زیرشم بنویس دست نه که چون

رپ فارسی می کشه حسرتشو

گفت نم پس نمیده قلم

چه عرض کنم بگو تنبونشو عوض کنن

حاجت، زیارت، هامارتیا

چک سفیدم تو بازار سیاه

به صرف کبک خروسخون

با مخلفات بُزاق ، راحت الحلقوم

این اثر صنعتِ تا هنر، عقب گرد

یکی مثل تو نیست سوّم شخص جمع

هم خونه، همخونه جاری

خیابون زن بابا همخونی ندارم با همخون

بی نشونم، بشکن حیارو

پتکو بذار دم دستم بگو کار من بود

[ورس دوم]

تراشیدی بُت، بزرگ تر از خود

ساختی صورت کج سیرت جبّار پر از عقده

اون چیزی رو که نیستی خلق کردی

پشتش پناه بگیر با ترفند

سوال جوابِ بی هدفی تو پوست سین جیم

خنثی کننده ی مین بدون سیم چین

زنجیرکن به داربست تکیّتو

تا صاف واسّه کلومت چهار فصل

معرکه ی شعله، گرمابه گلستونه

تا قوت جورکنه بُت میشه طاغوت پودر

کمه تو رویاهات پرواز ، پراکنده یا از پر آکنده؟

شاید هم کچلی گرفته پراکنده

می پره؟ یا که جَلده؟

با این چکش، بشکن

بشکن ، پیدا بشی اَ توو خودت بلکه

[میانه]

توی بتی که از خودت ساختی

خود واقعیت گوشه گرفته

بشکنش ، خُردش کن

تو بتِ من یه بچه ی تنهاست

که عاشقِ عشقه

وقتی بتش خودنمایی میکنه

اون فکر میکنه

یه روز بیدار میشه و

[ورس سوم]

می گفت تنِ تو ظهر تابستونو به یادم میاره

خب شعر تو جلد مردادِ گرم

شوریده سر، پوشیده پر

پا دمِ حوض میزنه له له

لب شتری خونیه به به

بچه ها تو فکر کولی ان از هم

بوی کوکو کو که کوکو کنه

نوک بزنه به ته برنجاش

ندارم قصد انشا

کوه به کوه می رسه جناب

بی شتاب نیم نگاه، چی چرا؟

برهنگی آبرو وجدان عرف و هنجار کلنجار

با اذهان سرانجام پوچ کار توئه

وانمود به وانمود نمود جزره

ما ماه تو خورشید

رادیکال مدّ نظر برای همین سایه شده

نقابتو بشکن، آز و طمع، ریا و حسد

نشست کرده پشت عینک

روحتو صیغل بده با چشمک

آزادی رو عشق است

رسیدی چند قدمیِ ته قصّه ت

[اوترو]

قصّه یه روز تموم میشه

بُتتو بشکن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده