دانلود آهنگ تماشا از صفیر

[کروس]

جلای دو دسته فرهاد

شستن پینه یه قیمت گزاف اما

هنوز شیرین عاشق فحشاست

بسته قلاده به دور گردن خسرو

فقرا به تماشا رو ایوون طاق کسری رفت برق

[ورس یک]

جمع و جور کردم دفتر دستک

شد روشن شمع

کو پروانه ی پُر از نقش ؟

دو قدم این طرف تر

عزیز با چادر گلی رو به قبله

با دعا میده جِلوه

 به چهار دیواری تن میرم و میگم

دیکته رو نوشتم آب بابا

دست به سینه ساکت یه پارچه آقا

سوال دارم قبل نماز شامگاه

بگو چرا ماهتاب نرفت نماز شامگاه

بگو چرا ماهتاب نرفت فرو توو باتلاق

بالاتر از سیاهی و سیاهیِ شب

هم میکنه رو بازی هم میره زیر آبی

چرا هَتک حرمت به بحر حکمش جلب قطره ـَس

میگه بپرسم از آقاجون

چند قدم این طرف تر

با استکان و چای و حبه قند

لب به هم دوخته

کرده اخم به من ، سوسه میرم

سر به سرش میزارم تا نگه هنوز بچم

سر به فلک کشید دیوار حاشا

هنوز شیرین عاشق مرداست

میگذره توو سرم پرشِ افکار

عه ! روشنی برگشت

دستا بالا تسلیم

مثله گلدسته و سر گُنبد

اینجا مُلک گرسنه هاست من گشنه است

[کروس]

پس جلای دو دسته فرهاد

کشتن کینه به قیمت الماس چند قیراطه اما

انتقام حلوای خیرات جنگاست

هنوز شیرین عاشق رنگاست

هه

همخوابگی سه نفره با خسرو و فرهاد؟

رو ایوون طاق کسری

[اوترو]

فحاشی رعیت به دستگاه

نفرین همیشگیِ قصراست

پس لعنت به ارباب

هه هه هه هه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده