دانلود آهنگ حال من خوبه از عرفان

[اینترو]

آه آره

حال من خوبه

هه خوشحال یا ناراحتی هرکی دست خودشه

آه آره

هر وضعیتی بهترینو میخوام واست

آه آره آه آره پایدارِ آه

[کروس]

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوب داری مالِ من بوده آه

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوب داری مالِ من بوده آه

[ورس یک]

حال من خوبه

مالِ مالی مالِ مشروبه

گاهی عالی ، گاهی بد خوبه

جای خالی جای وقت بوده

آه آره انگار قفل شدم سر جای قبل

یه قدم میرم جلو یه قدم عقب

یه هفته اس میرم تا صبح یه سره از شب

یه سره میدم قول یه ذره عوض میشم

بعد دو قولوپ سری قول و پس میدم

یعد دو تا پُک سری یوهو بد میشم

بعد دو تا چُخس سریع أ تو رد میشم

نمیشم درست ، مریضیام أ ریشن

[پُل]

گفتم منو هل نده

این بحثای الکی با منه قُد بده

من عشق میخوام ولی باتو جنگه قدرته

فرصتِ خالی کردنه عقدته

[کروس]

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوب داری مالِ من بوده آه

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوب داری مالِ من بوده آه

[پُل]

دیوونم کردی تو دیوونه

دیوونگیات باهام میمونه

داغونم کردی تو نابودم کردی

و فکر کردی اینجوری میمونه

حالا آزادم هر جا برم

توو قفس نبود هیچوقت جای من

دادمت رفتی من آره به سختی و ناراحتی خوبه حال من

بابا راحت باش

چرا حرص بدیم همو ساعت ها

تموم شدن راه حل ها

کی عشق رفت اومد عادت جاش

[ورس دو]

همه اش آماره و اسم دورم

میخواستم آرامشو حس کنم

شبا بالشو باهات نصف کنم

باهات راحت باشم مث خودم

همه اش ماله تو نفس ماله من

از اولشم نبود توو قفس جای من

خسته نمیشم من أ هوسای بد

اصاً نمیخوام کنم عوض جای الانو

وقتی ممکنه که بمیریم ما هر آن و

وقتی معلوم نی که ببینیم ما فردا رو

مگه دیوونم بگذره به جنگ با تو

آره بشین جواب بدم زنگاتو

زندگی خوبه اگه من بخوام

برنامه شب و روزام هر چه من بخوام

حالم خوب خوبه گرچه راهت دور دوره

میرسه به گوشِت قهقه خنده هام آه

[ورس سه]

خودتو بُکش بگیری توجه

الکی بخندی و بگیری تو عکس و

پشت خنده هات بریزی تو اشک و

غلو و همه اش پز ، ببین دیگه بس کن

نمیخوام ببینمت ولی گاهی مجبورم

جای ببینمت سری راهیم خونه ام

میگی مغرورم آره بدجورم

با خودم لج بودم تورو کردم هم خونه ام

نمیخوام ببینمت ولی گاهی مجبورم

جای ببینمت سری راهیم خونه ام

میگی مغرورم آره بدجورم

با خودم لج بودم تورو کردم هم خونه ام

[کروس]

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوبی داری مال من بوده

حال من خوبه

چرا ناراحتی؟ حال من خوبه

مگه دعواها کار من بوده؟

تو که هر چیز خوبی داری مال من بوده آه

[پُل]

دیوونم کردی تو دیوونه

دیوونگیات باهام میمونه

داغونم کردی تو نابودم کردی

و فکر کردی اینجوری میمونه

حالا آزادم هر جا برم

توو قفس نبود هیچوقت جای من

دادمت رفتی من آره به سختی و ناراحتی خوبه حاله من

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده