توضیحات
خواننده

امیرحسین افتخاری

تاریخ انتشار

23 اردیبهشت 1397

دانلود آهنگ زیبا نگارا از امیرحسین افتخاری

از سرِ کوچه سرک کشیدم

همه را دیدم و تو را ندیدم

ناگهان آمدی ، دلم تو بردی

چون سر به زیر آمدی مرا ندیدی

چشمت به من افتاد ، ای داد بیداد

یکباره تو هول شدی شال از سر افتاد

کردی مرتب ، گیسوی خود را

کردی پریشان مرا زیبا نگارا

به عطر زلفت من را کشاندی

به وصلت ای صنم من را رساندی

آمدم آسته آسته سمت و سویت

جان آمدم تا شوم من خاکِ کویَت

چشمت به من افتاد ، ای داد بیداد

یکباره تو هول شدی شال از سر افتاد

کردی مرتب ، گیسوی خود را

کردی پریشان مرا زیبا نگارا

من بی تاب از رنج هجرِ تو ، به خدا طاقت ندارم

جانا تصدقت از دل ، نرَوی همه قرارم

چشمت به من افتاد ، ای داد بیداد

یکباره تو هول شدی شال از سر افتاد

ای جان کردی مرتب ، گیسوی خود را

کردی پریشان مرا زیبا نگارا

چشمت به من افتاد ، ای داد بیداد

یکباره تو هول شدی شال از سر افتاد

کردی مرتب ، گیسوی خود را

کردی پریشان مرا زیبا نگارا

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده