دانلود آهنگ مهمون منی از تهم

[اینترو]

آ دگران ، دگران آ

[کروس]

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همیشه مهمون منی

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همشو

[ورس یک]

آه چشمامو بستم

شدم خیره سر باز

کردم سپر سینه سر راست

مزاجم میده سرما

گنجم دفنه زیر برفا

کلاسم فرق داره میام مبسر میده برپا

ریشه قوى برگا افشون بید افرا

نه نباشد حیله در کارم

نه هی هی هی هی

دوایم چنان اعلاست گویى از ایل صباحم

هی هی هی هی

در سرم هم صباغم هرچند مشکى به تن باشد

همینم میمانم تا از دنیا دیده بر دارم

[کروس]

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همشو مهمون منی

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همشو

[ورس دو]

مهمونم باش به صرف گوهر

از اندیشه گیلاسى بچینیم

سلامتى هنر

مهمونم باش به تبادل نظر

که انگار حق نه با توئه نه من

بدیم جا حرف حواسو به عمل

وگرنه هر دو درنده ایم

که میگیم جنگو برنده ایم

ولى یه بحث برعکسه این

میتونیم هردو برنده شیم

میتونیم هردو برنده شیم

میتونیم هردو برنده شیم

میتونیم هردو برنده شیم

میتونیم هردو برنده شیم

[پُل]

مهمونم باش به صرف ساخت جاى کینه هربار

مهمونم باش به صرف چاى جاى تیر خلاص

جاى

[کروس]

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همیشه مهمون منی

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همشو مهمون منی

همشو مهمون منی

همشو مهمون منی

همشو مهمون منی

همشو مهمون منی ، مهمون منی

[ورس سه]

پس یار با مرامى باش همیشه حاظر

جاى دشمن ستاینده یا رَفیق حاسد

مى ما ناب است خوش آید که مهمان بشوى

کُندت گرم چُنان که خواهى زِ مى خانه نرى

[کروس]

مهمون منی ، مهمون منی

مهمون منی همشو مهمون منی

مهمون منی ، مهمون شبین

یا مهمون چَزیم همشو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده