دانلود آهنگ مگس از بن

وصلی به چی دل بستی به چی

این دفعه دیگه شدی تسلیم کی

هیچی و هستی هستی به هیچ

با این بودنت هستی که چی

نسخه تو پیچید شهرت

میگی کی دیگه میجنگه

رویاباف اینجا قهرمان نمیشه

رویابافی کار ی شیرین عقل

صبر ترس تو قالب امید

جهل اشتباه سابقش رو دید

تکرارش کرد به وهم تفاوت

فهم سرخورده باطله و گیج

جبر تو لباس تعامله صبر مرز با تعادله

صبر همون ترس به اسم امید

ببین چی معنی چپاوله

دلیل آغازو نمیدونیم قصه رازو نمیدونیم

فراموشی فراموشی قدر هم سازو نمیدونیم

بهمون اسم غریبه میدادن

هرچی دلیل فریب میدادن

تو ترازو فرازو داشتنو

به ماها هرچی نشیب میدادن

مجاز ما خود ممنوعیت

اگه بخاطرش ممنونی بده

رفیقمی این سر خم کردنا

صرف فعل محدودیت

جلوی سیلابمون صف کشیدن

روی محبتم که تار شد

سازه های دروغی ساختن

کنار سیلابی که مهار شد

موند مث خون تو رگ مث جون

تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون

گفت شبیه سگ شم همیشه شبگرد

دری که بستس برام دری شکستس [4x]

شرح حال ما نالیدن شرح حال مگس وز وز

فرقش چیه آقا دست به کار با پاشیدن سم که جای نفس خس خس

شرحش میده کی ماشه رو میچکونه و کی میره بالا

افولت رو ببین و بگو کی گیر حالا

رسانه ی هدف دار سند داری

یه بیشرفیه که کارش سند سازیه

یه سوال تهش کی این وسط راضیه

میدونم و میدونی اینا همش بازیه

افکار عمومی گیر دستای خصوصی

زیر سر کیه قتلای گروهی

سرمایه کلونی میگه مهم نی دردای فلونی

اما بوی خون که نمیده دستات صابونت چیه سرکار

منفورای متعفنی که بوی خوب میدنو خوب حرف میزنن بده

مظلومایی که همیشه پذیرش ظلم و دارن و فقط جون میکنن بده

ده خط پر خط خطی ده خط پر از شعر بد

ولی هر سطر کلمه ها جون میکندن

تا بگن چیزای که حبسن توی قلبم

چشمارو باید بست

با این آب نباید شست

من پیر سرگردون شهرم (برگرد)

ضمیر ناخودآگاه مسیر ناکجاباد

آدما اسیر خار و خاشاک پدیده ها گناه ها

دزدای دریایی که شدن شبیه ناخداها

ناخداها چه اسم مناسبی

موند مث خون تو رگ مث جون

تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون

گفت شبیه سگ شم همیشه شبگرد

دری که بستس برام دری شکستس

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده