توضیحات
خواننده

اشکآن و T - dey

تنظیم کننده

T - dey

ترانه سرا

اشکآن و T - dey

تاریخ انتشار

1 اردیبهشت 1396

سبک

هیپ هاپ

میکس و مستر

T - dey

دانلود آهنگ نقاب از اشکآن و T-dey

(اشکآن)

سِکانسا طِی میشَن

مَنَم که بازیگَرم

بَلَدَم ، هَمه ی تَرفَندایِ این زَمونه رو

تَلخیاشُ ، سَختیاشُ

رَد میکُنَم

با تَه سیگارُ ، قُرصایِ اعصابَم

زَبون زدُ ، انگُشت نَمایِ خاصِّ و عامَم

واسه تو باوَر قَدرِ چِشمَکِ

بَسه !

بِگذَر از عِشق مِثلِ مَن

توو فَصلِ سَرد قَدَم بِزَن نِصفِ شَب

توو یه خیابونِ یِک طَرَفه

فاصِلَت تا مَقصَد چَند قدمه

وَلی بی حِسَِن این دوتا پاهات

اینجا گُرگا میشَن

طُعمه ی فِساد و تَزویر

سه سال و اَندی

باس صَبر کُنی

تا که بِشنَوَن حَرفاتُ مَردمِ خودِت

اینجا دَست خوشِ تَغییره

وَلیکَن پَست و بلندیِ این کوچه ی بُن بَست

میگیره جلو پیشرفتِتُ

میخُشکونه نیشخَندِتُ رویِ لَبات

خوبه بَرات ، بِجَنگی با خودِت رویِ مَواد !

فَردا که سرابه

جَنگ واسه حَیاتِت

دَقیقا مثلِ جونِورا

گُم میشی توو خودِت

دَغدَغه رَفتنِ عَقربه نی

ولی حَسرتِ کَندن اَز مَقصدِت

این حِسُ بِت میده

چِشم و دل سیره

از هَرچی اتفاقِ تَلخه

پَس اشتباهِ مَحضِه

بازَم کَج برَم

کَج بِرَم ، کَج بِرَم

(محمد T – Dey)

فِکر نَکُن بِهِش

بِذار پیش بیاد بی فَریاد

خودِتُ گُم نَکُن و بِسازِش با دَستات

سِناریو تلخه

تو حَقیقتُ دَریاب

از هَمین اِمروز تَغییر کُن

تا نَرِسیده فَردا

بِدونِ هیچ چِشم داشتی به کَسی

دیر نیست واسه بردت توو این بازیه کَثیف

یاد بِگیر بیخودی گیر نَدی

(اشکآن)

تَصویرا سیاه

و صَحنه غَم زَده

این فیلم

نَقشی نداره نَقشِ اوَلِش تووش

فَقَط تَماشاچیه

گیشه ی دُنیا ، بَهایِ بِلیط

عُمری که میره ؛

رُک ، دیگه دیره ؛

گُم میشه ، گیره یه تصویرِ

که با صِداش نورُ بِسازه

وَقت رو به اُفول

و یه واژه که خالی از حَرفِ

مات ،مَبهوت ؛

راه ، مَسدود ؛

سیستِم ، سَرمایه ؛

کار ، دَستور ؛

پول ، خَرج ؛

باز ، افسوس

هَمیشه هَمینه

رو به زوال

بَعد هم تاثیرِ مَنفیِ پوچِ مَواد

رویِ مَغزِ مَریضِت ؛

عَمَل بَر حَسبِ غَریضه ؛

بر اساسِ فَرضِِ هَمیشه استِنباطِت ؛

حَرفات میگَن روشَن فکری ؛

اما دَر عَمَل استِدلالِت کُهنَست کُلاً ؛

این چیزیه که اونا ساختَن ازَت

مُحرَز جُلبَک !!

نه فِکر داری ، نه حَرِکَت

کَمه کَم سی سال میگذَره

بِفَهمی نَقشِت چیه توو این دِرامِ تَلخ

تَخت ، خواب ؛

نظاره گر هست تا بِبُره نَفَسِت

یه خورده قَفَسِت تَنگ تَر

بَدَنِت میشه روزیِ موجوداتِ موزی

اصلاً یادِشون میره بودی یه روزی

حَسرَت میمونه ازَت بی اراده

کَم رَنگ میشه یاِدت

کَم کَم

(محمد T – Dey)

فِکر نَکُن بِهِش ،

بِذار پیش بیاد بی فَریاد

خودِتُ گُم نَکُن و بِسازِش با دَستات

سِناریو تلخه

تو حَقیقتُ دَریاب

از هَمین اِمروز تَغییر کُن

تا نَرِسیده فَردا

بِدونِ هیچ چِشم داشتی به کَسی

دیر نیست واسه بردت توو این بازیه کَثیف

یاد بِگیر بیخودی گیر نَدی

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده