توضیحات
خواننده

بهمن رفیعی

تنظیم کننده

پویا صفا

تاریخ انتشار

1 اردیبهشت 1396

سبک

هیپ هاپ

دانلود آهنگ نگرش از اشکآن (اسکیت)

(بهمن رفیعی)

مِعیارِ سَنجِش تَکامُلِ موجودات

حَجمِ مغزِ آن هاست

فاحِشه تَن میفُروشَد

حَقیر هُنرمَندی که مَغزِ خود را

به اصحاب قُدرَت عَرضه میدارَد

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده