دانلود آهنگ ولگرد از حامد اسلش

جای زندگی من تو کوچه های شهره

همونجایی که با کف پاهای تو قهره

جایی که خالیه جیب از کلت

جاییکه همیشه زبون آغشته به زهره

یه جایی کنار سینه های سوخته

یه جایی شنیدنی پیش دیده های دوخته

جایی که میشم خرقه به تن سخت و قوی بدنای نفروخته

جایی که بشه بهش گفت محله

جای پرت از مسیر چرای گله

بریم تو دل مسئله ها با کله

یه چی تو مایه های همه چی حله

بشه توش راه رفت با چشمای باز

تب لحظه هارو کرد با شعر سایه ساز

سر سفره چشمای سیر جایی که نباشه روی ذهن جای گاز

یه جایی که شما نباشین بلد

جایی که کسی نمیگه با شما نداریم کلک

ببریم از برنده اون چیزایی که بردو دیگه به بازنده ها نبازیم از قصد

یک جای شلوغ ولی دنج

زیر یه آسمونه با غروب غریبه

پرنده به عشق صعود پریده

هرکی هرچی فروخت خریده

درست همون جایی که تو وادادی

من رفتم عقب یه قدم رسیدم به آزادی

خوب میدونم که یادته دقیقا کجا بود

یه چراغ قبل دوراهی آب و آبادی

دزد هست اما غارت نیست

پول نداشتن حقارت نیست

خبری از اطاعت نیست

راه هست هدایت نیست

جرم هست ولی جنایت نیست

حکم هست ولی قضاوت نیست

شوک هست ولی شکایت نیست

شجاعت حماقت نیست

جایی که دست تو ازش کوتاس

روی این بازو جای سر خوباس

مرامش شده خالکوبی رو تن آدامای پررو و لوتی و روراس

سنگ شده فرش زیر پا

با معنی ترین قاب از تصویر ماه

پاره از چرخه و زنجیره ها خم زیر بار سنگین گنجینه ها

دستا نمیشه نسنجیده وا

حتی وقتی ته دیگه کفگیر ما

نمیشیم اسیر خیالای رنگیه خواب

با زخمیا نمیکنیم تسویه حساب

عاشق زندگیه خیابونی

آزاد بدون مرز بدون چارچوب ولی پایبند به قانون بی قانونی

تو گرسنگی لقمه قرض هم میدیم

وقتی تو داری شکمتو با صابون میسابونی

یه جای واقعی که سینمایی نیست

بگیم کو*و به زمینش الکی نمالیدیم

جایی که هست هر چی از سیر تا پیاز

پ بگو باید بخاطر چی هوایی شیم

بی هوا میریم چون خیالی نی

رو بازی میکنیم خبری از زیر آبی نی

تنها جایی که نشده زندگی ماشینی

چون بینمون سیاست و سیاسی نی

زیر آسفالت کور نشده چشای خاک

خونه کرده غصه کنج دلای پاک

در دوتا گوش تیزی که همیشه باز واس شنیدن نوای لالایی با صدای باد

بی اجبار

بی اسرار فقط اینجا میتونی بشی عاشق تکرار

په یک بار، انکار، نکن و دلتو بهش بسپار

هواش کثیفه ولی دل نشین

با یه هدفون خودکار چکنویس

میشه لحظه ها رو سپری کرد و بهش گفت زندگی

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده