دانلود آهنگ کتولی از جرشا و تهم

[ورس یک]

بوین تووشه ماستى برار

انه کار دیمبه تا (مه دست آسى بوى)

پشت گى خرنه امه پلى وا دنه

دونه پا پیچه اما بونه . ونگ کنه مره جر

شاه مره دونه

خوامبه بوه بیه آسى مه جا

دتکانینه نزائه مه گو

دون شه کتاره فرو بوره

من اگه خد خده هکردم

مه رک و ریشه هم ندارنه که بو

اصلا مسه نى کار تره دارم

مى پرونده تله ولیکن مره هارش

دره بى پیل بالا شومبه چون جرته بیاردمه

انه قد دارمه ونگ هکن مره خى کله

من همینمه اوجرتنگمه کا دله

چرخ گیرنى توو مه دور خرج کنى مثه

گیرنى انگده بزه پول مه گردنه وسه

[ورس دو]

اومدم با چیزی که ندیدی دوباره تیز

روشن کن دوربین چون با یه پدیده مواجه ای

یه جرقه توو موتور تغییرات

تولید این تحریما نیستن حریفام

[ورس سه]

من گرفتم شدم بلده ی کارو

تو هم گرفتی ولی شبکه کابُلو

نه کاری با تو دارم نه کاری با تیمت

اینجا ایرانه فازت چیه مافیات کیه

ندارم فاز حرم سرا

اما تا که میان دونه دونه میکَنن عین صدف برام طاهریان

میگه سرشاخ نشم تهم چون اصا مالِ این حرفا نیستی

سعی کن حرفات هم بزنی أ دهن فقط واقعی

میخوام فرهنگ بسازم ولی هر بار وا میرن

دنبال سوزنی تووی انبار کاه جیگر

پیش ما اومدن ولی فرق داشت

چون عین پنگوئن اومدن مث پرگار راه میرن

شما کجا و اینجا کجا داداشی

شمال اومدی بیا پیش ما یه سر

تو شک داری بکنمت داش توجیه من

توو رپ نمیبینم گره گوری راست روتینم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده