توضیحات
خواننده

دیگرد و یارا

آهنگساز

یارا

ترانه سرا

دیگرد و یارا

تاریخ انتشار

27 اسفند 1397

تکست آهنگ یاد دیگرد

[ورس یک]

فکر میکردم خوب میشم

ولی بدتر ریخت بهم

ریخته گر باده نزد به جمع نرسیدیم

تا حاصل نشم من قاصدک شهرم

توو سر سوداری خبر خوشی ندارم

خودمو میکُشم هر روز تا قاتل نشم

سراب من هیچ نبود توو اوج عطش

رودخونه ی آسفالت پارو زدن

دلم باهام حرف میزد غریضم کوچ کرد

گوشاشو گرفت و تا جایی که میتونست دور رفت

یارا ساز سکوتمو واسم کوک کرد

خوندم حرف اول تلخ

حرف دوم تموم شد چه بد

سر حرف سوم چشام خیس شد

گیج شدم اومد داد رفت

یاد اومد توو خوابم

اون اینجاست پیشم

چه بخواد چه نخواد

چه بخوام چه نخوام

این توهم باهامه حتی چند فرسنگ دوتر

بکوبه تا یه روزی این فاصله ها پودر شن

میکوبه توو سرم برسه روزی که خوب شم

[کروس]

چه بخواد چه نخواد

میمونه به یادش

میمونه به یادش

چه بخوام چه نخوام

میمونه به یادم

میمونه به یادم

چه بخواد چه نخواد

میمونه به یادش

میمونه به یادش

چه بخوام چه نخوام

میمونه به یادم

میمونه به یادم

[ورس دو]

شیدای شب ها منم من تنها

پسری که آوردم با خودش اون ابرا

به این سمت باد نیشخند باد

مثل نقطه ها

خُب بزار هیچ شم

که من و تو یادد شیم

با هم دیگه راه بریم

با تصویر سایه هامون

مث هامون خوابه بازم دنیام

خُماری چشمام

خشم میاد رو سینمو باز میشم

سه تا خطم که از وسط تا میشم

باز هم تا میشم

هی تکرار میشم

سه تا نقطه روی سینم ها شینم باز

ماشینم راست ، همین که دیدی منو

خودتو بگیر سرو رو پس و پیش و صاف و صوف تیپ هیچی

میرقصه رو همه مهره های گردنت

میشه پنجره خونه های دفترت

تو اما نبودی چون گونه های شب زده

میخونن شعر ما رو

اون که پلاک گردنه

میکنه لباساشو دیوونه عاقل شه

میبُره اسم ما رو توو روزنامش با قیچی

[کروس]

چه بخواد چه نخواد

چه بخوام چه نخوام

چه بخواد چه نخواد

میمونه به یادش

میمونه به یادش

چه بخوام چه نخوام

میمونه به یادم

[پُل]

از دختری که در بغلت جان گرفته است

از دختری که بوی خیابان گرفته است

از ترس ناشکیب تو

از خنده های گم شده ی نطفه ی نبرد

در پشت میله ها از ترس خودکشی شدنم در کلیشه ها

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده