کاور آهنگ همین ک هَ زد بازی

کاور آهنگ همین ک هَ زد بازی,بررسی آهنگ همین که هَ زد بازی,Hamin ke ha