آرشیو

متن آهنگ 24 ساعت بهرام

دانلود آهنگ 24 ساعت بهرام دوست داری باز واسم ناز کنی نه؟ تو فک کردی یه بچه پاستوریزه ام؟ تو به ما نمیخوری دا*ی جیگر پس چی میگی دوست داری باشی پیشم؟ میخ...

متن آهنگ گم رض

دانلود آهنگ گم رض اولی پرسید حالش خوبه دومی فقط سرش به کارش بوده سومی اون گوشه توی باغ نیست چهارمی همیشه کنارش بوده پنجمی منم ، گیج و مبهمم توی بیمارستا...

متن آهنگ باغبون نوید

دانلود آهنگ باغبون نوید من من تو تو کشیدم خودتو چون خنده هاتو از نزدیک دیدم پشت خنده هات دل پره تو من همیشه خوب نبودم غلط اضافی زیاد کردم ولی هر وقت غرق...

متن آهنگ حقیقت حصین

دانلود آهنگ حقیقت حصین اوضاع بگی نگی بد نی نه خیره ترینی که تا یجوری پا میگیری میری پی هدفای رنگی تر هه تند میری خدا جریمت کرد باز پشت سر پُر جریمه اس ...
کانال موزتکست را در تلگرام دنبال کنید