ریمیکس

میکس جریان : ولی خانی – نگار

بخش ریمیکس ریمیکس را میتوان دمیدن روحی دوباره در کالبد یه صدا دانست که گاهی از آهنگ اولیه بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد. در بخش ریمیکس موزتکست میتوانید از ش...
کانال موزتکست را در تلگرام دنبال کنید